h

Educación

EDUCACIÓN

EIBOARD Education Solution é unha solución de aula intelixente que dentro do currículo educativo inclúe a nova e innovadora forma de ensinar o proceso e as conferencias mediante a implementación de modernas tecnoloxías da comunicación da información co obxectivo de aumentar a innovación e a colaboración no proceso de ensino, para garantir unha mellor comunicación entre profesores e alumnos. e aumentar a eficiencia xeral da aprendizaxe. Tamén é un xeito intelixente centrado no estudante, construído para permitir a aprendizaxe interactiva.

Axuda aos profesores

• Enriquecer a planificación das leccións e as experiencias na clase dos profesores.

Para involucrar aos estudantes facendo que a aprendizaxe sexa divertida.

Mellorar as experiencias na aula dos alumnos diversificando as actividades de aprendizaxe.

Mellorar os resultados de aprendizaxe dos estudantes, específicos da materia e nun contexto máis amplo.

Permitir aos profesores integrar a tecnoloxía nas súas aulas.

Axuda aos estudantes

Ser beneficioso para todo tipo de estudantes

Para aprender facilmente usando a tecnoloxía moderna

Á participación activa do ensino

Para interactuar cos profesores empregando terminais intelixentes de man nas clases

Revisar o proceso de ensino despois da clase

Axuda aos pais

Coñecer o que os seus fillos aprenderon na clase e ofrecer axuda nos cursos

Para saber máis sobre as condicións de aprendizaxe dos seus fillos